PLATİN BİLARDO KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak ürün ve hizmetleri; en üst kalite ve en uygun toplam maliyetle bir defada tam zamanında sunmak temel hedefimizdir.

 

Bu hedefe ulaşmak için uyguladığımız yönetim sistemi “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ” olacaktır.

 

Müşteri tanımımızı nihai veya ara kullanıcılarla sınırlı tutmayacak, tedarikçilerimizden başlamak üzere, çalışanlarımızı, ürünlerimizin satışını yapan pazarlamacılarımızı da bu tanıma dahil edeceğiz.

 

Kaliteyi kontrol etmek yerine ürünle birlikte üretmek için, süreçlerimizi kontrol altına alacak ve sürekli iyileştireceğiz.

 

“SÜREKLİ İYİLEŞTİRME” ve “işi ilk seferinde doğru yapmak” temel yöntem ve ilkelerimiz olacaktır.

 

Sürekli iyileştirmeye çalışanlarımızın katkısı ve katılımını sağlamak için “SÜREKLİ EĞİTİM” ilkesini benimseyecek ve uygulayacağız.

 

Tam tatmin olmuş müşteri, başarımızın ölçütü ve kanıtı olacaktır.

 

Genel Müdür Platin DOĞAN

PLATİN BİLARDO KALİTESİNİ BELGELEYEN KURULUŞLAR

TÜV

(Technischer Überwachungs- Verein)
Alman Teknik Denetim Kurulu

CE

(Conforminite Europpenne)
Elektrikli Cihazlar İçin Avrupa Uyumluluk Certifikası

TSEK

Türkiye Standartları Enstitüsü
Kurumu Kalite Sertifikası